Arrangör

Välkommen att anmäla evenemang till Kulturnatten i Uppsala den 9 september 2017.

För att anmäla ett evenemang behöver du logga in på ditt konto. Om det är första gången du anmäler ett evenemang behöver du skapa ett konto. 

Längst ner på sidan kan du skapa konto, anmäla evenemang eller se samt ändra sina inskickade evenemang. Där hittar du även tips till dig som arrangör samt frågor och svar.

Läs mer

Att tänka på som arrangör:

Alla är välkomna att delta med sitt evenemang, så länge det är något slags kulturevenemang du deltar med. Besökaren ska uppleva något under evenemanget, det räcker inte med att endast dela ut information om er organisation eller verksamhet.

Exempel på kulturevenemang:

  • Konst
  • Dans
  • Musik
  • Performance
  • Föredrag/Folkbildning
  • Litteratur
  • Teater

Rena idrottstävlingar kommer inte att godkännas som ett kulturevenemang.

Du får inte delta med en verksamhet som kan uppfattas som stötande.

En referensgrupp bestående av representanter från Uppsala Kommun, Destination Uppsala och kulturlivet i Uppsala går igenom inkomna ansökningar och beslutar om evenemanget möter satta kriterier.

Om du har frågor om kriterier för vilka evenemang som får vara med på kulturnatten är du välkommen att kontakta kulturnattens projektledning.

Destination Uppsala ansvarar för samordning och programinformation samt marknadsföring av kulturnatten som helhet på uppdrag av kulturnämnden i Uppsala kommun.

Kostnader under Kulturnatten

Som arrangör betalar du ingen anmälningsavgift till kulturnatten. Däremot ansvarar du för och bekostar dina egna programpunkter. Om du behöver el tillkommer det en kostnad. Prislista för el hittar du i anslutning till anmälningsformuläret. Detta gäller inte plats på de scener som tillhandahålls av Destination Uppsala.

Deadlines anmälningar

Sista anmälningsdag att anmäla utomhusevenemang är 1 juni.

Sista anmälningsdag för inomhusevenemang och medverkan i programbilagan är 1 augusti.