Arrangör

Anmälan till KulturNatten Uppsala är öppen för anmälningar av inomhusevenemang.
Anmäl ditt evenemang här

Läs mer

Välkommen att anmäla evenemang till Kulturnatten i Uppsala den 8 september 2018. För att anmäla ett evenemang behöver du logga in på ditt konto. Om det är första gången behöver du skapa ett konto här.

KulturNatten i Uppsala projektleds av Destination Uppsala på uppdrag av Uppsala kommun men det är Uppsalas kulturliv, föreningar, kulturinstitutioner och eldsjälar som tillsammans är arrangörerna bakom KulturNatten i Uppsala.

Vill du eller din förening vara med och arrangera ett evenemang under KulturNatten i Uppsala kan du anmäla ditt evenemang här.

Du är alltid välkommen att kontakta projektledningen ifall du har frågor. Vi jobbar för att hjälpa dig och ditt evenemang med bl.a. koordinering, infrastruktur och marknadsföring.

KulturNatten i Uppsala arrangeras över hela staden med evenemang inomhus, utomhus och på fem öppna scener med olika inriktningar. För de som har en egen föreningslokal eller egen fixad lokal anmäler man ett inomhusevenemang. Vill man hellre vara utomhus anmäler man ett utomhusevenemang, projektledningen kommer då att placera ert evenemang på en passande plats i centrala Uppsala, t.ex. på ett torg, i en park eller längs en gata. I anmälan kan du önska placeringar och vi gör allt vi kan för att möta dessa önskemål så gott vi kan. Det finns även fem stycken scener belägna både utomhus och inomhus som du kan anmäla dig till. Du kan läsa mer om vilka scener som finns här.

Sista dag för anmälan till utomhusplats eller till någon utav scenerna är den 1 juni. Sista dag att anmäla ett utomhusevenemang är den 1 augusti.

Alla evenemang finns med på kulturnattens hemsida samt i KulturNattens programbilaga som går ut med Uppsalatidningen och UNT och även finns att hämta på olika ställen runtomkring Uppsala.

Att tänka på som arrangör:
Alla är välkomna att delta med sitt evenemang, så länge det är något slags kulturevenemang du deltar med. Besökaren ska uppleva något under evenemanget, det räcker inte med att endast dela ut information om er organisation eller verksamhet.

Exempel på kulturevenemang:

  • Konst
  • Dans
  • Musik
  • Performance
  • Föredrag/Folkbildning
  • Litteratur
  • Teater

Rena idrottstävlingar kommer inte att godkännas som ett kulturevenemang. Du får inte delta med en verksamhet som kan uppfattas som stötande.

En referensgrupp bestående av representanter från Uppsala Kommun, Destination Uppsala och kulturlivet i Uppsala går igenom inkomna ansökningar och beslutar om evenemanget möter satta kriterier.

Om du har frågor om kriterier för vilka evenemang som får vara med på kulturnatten är du välkommen att kontakta kulturnattens projektledning.

När anmälningstiden gått ut, 1 juni för utomhusevenemang och 1 augusti för utomhusevenemang, går referensgruppen igenom alla evenemang. Om de har frågor om ditt evenemang kommer du att kontaktas senast den 15 juni resp 10 augusti. Om du inte hört något från referensgruppen har referensgruppen ansett att ditt evenemang möter satta kriterier. Om du är osäker på om ditt evenemang möter satta kriterier är du välkommen att kontakta projektledningen för att se vad du kan göra för att bli ett godkänt evenemang.

Kostnader under KulturNatten
Som arrangör betalar du ingen anmälningsavgift till kulturnatten. Däremot ansvarar du för och bekostar dina egna programpunkter. Om du anmält ett utomhusevenemang och behöver el tillkommer en kostnad för detta. Prislista för el hittar du i anslutning till anmälningsformuläret. Detta gäller inte plats på de scener som tillhandahålls av Destination Uppsala.

Hittar du inte svar på din fråga? Kolla in vanliga frågor här.