Vanliga frågor och svar för arrangörer

 

Vill du annonsera i årets programtidning som går ut med UNT den 7 september?
Läs mer här: Annonsera i KulturNattens programbilaga

 

Kostar det pengar att delta med ett evenemang på KulturNatten?
Det beror på. Om du ska ha ett utomhusevenemang och behöver el så kostar detta. Prislista finns i samband med anmälan.
Går ditt evenemang under STIM står du för kostnaderna för musikanvändningen. Läs mer på STIM’s hemsida.
Om polisen anser att ditt evenemang kräver säkerhetsvakter står du för kostnaderna för detta.

Är det tillåtet att ta inträde till ett evenemang?
Ja. Det är upp till varje arrangör att bestämma om man vill ta inträde. Detta är dock ej möjligt vid utomhusevenemang eller öppna scener.

Hur kommer mitt evenemang med i programtidningen?
För att komma med i programtidningen ska du anmäla ditt evenemang senast 1 augusti 2019.

Får vem som helst vara med på KulturNatten?
Alla evenemang får vara med förutsatt att evenemanget:

  • följer svenska lagar
  • anses vara kulturevenemang
  • har anmält sig innan deadline

Både föreningar, företag och privatpersoner kan vara arrangör till ett evenemang under KulturNatten.

 

Kriterier för att delta som arrangör:
Alla är välkomna att delta med sitt evenemang, så länge det är något slags kulturevenemang du deltar med. Besökaren ska uppleva något under evenemanget, det räcker inte med att endast dela ut information om er organisation eller verksamhet.

Exempel på kulturevenemang:

  • Konst
  • Dans
  • Musik
  • Performance
  • Föredrag/Folkbildning
  • Litteratur
  • Teater

Rena idrottstävlingar kommer inte att godkännas som ett kulturevenemang. Du får inte delta med en verksamhet som kan uppfattas som stötande.

En referensgrupp bestående av representanter från Uppsala Kommun, Destination Uppsala och kulturlivet i Uppsala går igenom inkomna ansökningar och beslutar om evenemanget möter satta kriterier.

Om du har frågor om kriterier för vilka evenemang som får vara med på KulturNatten är du välkommen att mejla oss:
kulturnatten@uppsala.se

 

Jag behöver el till mitt evenemang. Hur gör jag?
Beroende på var ditt evenemang är ser tillgången av el olika ut. När du anmäler ditt evenemang fyller du i fälten för ditt behov av el. Varje arrangör betalar för sin el själv.

Kan vi få gage när vi spelar på KulturNatten?
KulturNatten Uppsala bygger på kulturlivet i Uppsala. Alla ansvarar för sina egna evenemang. Man anmäler intresse att vara med på KulturNattens hemsida och vi ser till att pussla ihop alla anmälningar till en fungerande helhet. Vi bokar inga band och betalar inte gage till någon. Om ni vill spela rekommenderar vi att ni kontaktar de klubbar och restauranger som finns i stan och hör om de vill boka er. Hittar ni ingen scen att spela på, hör av er till oss på kulturnatten@uppsala.se. Ibland får vi förfrågningar från olika håll där man söker band till KulturNatten.

Vi har varit arrangörer tidigare men har tappat bort våra inloggningsuppgifter, hur gör vi?
Du kan återställa lösenordet genom att klicka i boxen ”Glömt lösenord” här eller kontakta oss på kulturnatten@uppsala.se

Kommer vi att få den plats vi önskat? (gäller utomhusevenemang)
Vi gör vad vi kan för att möta arrangörernas önskemål. Med uppåt 700 programpunkter kan det dock vara flera som önskar samma plats. Skriv gärna en rangordning på flera platser ni kan tänka er för att vi ska kunna skapa de bästa förutsättningarna för er.

Var kan jag få tag i KulturNattsprogrammet?
KulturNattsprogrammet publiceras löpande på webbplatsen i början på sommaren efter att de godkänts av ansvarig referensgrupp.

När är KulturNatten?
KulturNatten infaller alltid den andra lördagen i september. 2019 infaller KulturNatten 14 september.

Jag är försäljare och vill delta på KulturNatten 2019. Hur gör jag?
Du kan ansöka om en försäljningsplats senast 23 maj. Det finns ett begränsat antal försäljningsplatser som fördelas efter att projektledningen gått igenom alla ansökningar. Lämna din ansökan här.