KulturNatten Uppsala samordnas av Destination Uppsala på uppdrag av Uppsala kommuns kulturnämnd och ansvarar för marknadsföring, trycksaker, programinformation, vissa tillstånd, invigning samt andra egna arrangemang.

Arrangören ansvarar praktiskt, juridiskt och ekonomiskt för sina arrangemang.

Villkor för arrangörer

KulturNatten samordnas av Destination Uppsala på uppdrag av Uppsala kommuns kulturnämnd och ansvarar för marknadsföring, trycksaker, programinformation, vissa tillstånd, invigning samt andra egna arrangemang.

Arrangören ansvarar praktiskt, juridiskt och ekonomiskt för sina arrangemang.

1. Anmälan
Sista anmälningsdag för medverkan utomhus eller på scener är 1 juni.

Sista anmälningsdag för medverkan inomhus och för att komma med i programbilagan är 1 augusti.

Anmälan sker genom webbplatsen. Projektledningen har rätt att redigera alla texter samt att beskära bilder. Bilder som arrangören skickar tillsammans med sin anmälan får användas i marknadsföringen av kulturnatten i digitala kanaler och i tryckt material.

2.  Tillstånd
Polistillstånd för kulturnattens utomhusaktiviteter och tillstånd att använda kommunal mark söks gemensamt (och betalas) av Destination Uppsala. Därför att det viktigt att anmälningar om utomhusaktiviteter kommer in till oss i tid, senast den 1 juni. Arrangören åtar sig att följa de anvisningar som framgår av polisens tillstånd enligt ordningslagen och som förmedlas till arrangören genom kulturnattens projektledning. Privata markägare kontaktas av förhyraren/arrangören själv för godkännande.

Arrangören ansvarar för att svenska lagar följs och att nödvändiga tillstånd införskaffas.

Kontrollera brandskyddet
För allmänna tillställningar både utomhus och inomhus är brandskyddet av största vikt. Kontrollera:
lokalens brandskydd
utrymningsvägar
det maximala antal personer som får vistas i lokalerna

3.  Tillgänglighet
I anmälningsformuläret är det viktigt att arrangören fyller i uppgifterna om tillgänglighet korrekt. Läs igenom kraven för de olika alternativen noggrant innan du fyller i frågorna om tillgänglighet i formuläret. Här hittar du Tillgänglighetsguiden.

Det finns många olika former av funktionshinder som gör vardagen problematisk. Under kulturnatten är det extremt mycket folk i rörelse både inom- och utomhus. Det kan vara svårt för alla att ta sig in i offentliga lokaler eller butiker, det kan också finnas markskyltar som spärrar vägen på trottoarer. Under kulturnatten ska arrangörerna arbeta aktivt för att underlätta för personer med funktionshinder.

4.  Arrangörens åtagande och möjligheter
Arrangören åtar sig att:

  • leverera program och aktiviteter till kulturnatten enligt överenskommelse
  • förankra innehållet i aktiviteten med projektledningen för kulturnatten
  • i god tid informera och få godkänt av projektledningen för kulturnatten om ev. samarbetspartners och sponsorer
  • bemanna och bekosta sin aktivitet med personal under hela genomförandet
  • följa och respektera kulturnattens schema och direktiv för på- och avetablering
  • inte dela ut flyers eller annat reklammaterial (utan kulturnattens godkännande) på området. Vid nedskräpning har kulturnatten rätt att debitera kostnader för städning.

5.  Allmänna villkor
Om arrangören inte följer de anvisningar som framgår av polisens tillståndsbevis och som förmedlats av projektledningen äger Destination Uppsala rätt att vidta rättelse och därvid debitera arrangören för kostnaderna.