Uppsalas största kulturmanifestation, KulturNatten, är ett årligt återkommande evenemang arrangerat av Uppsalas kulturarbetare, kultur- och föreningsliv, kulturinstitutioner, företag och andra eldsjälar. KulturNatten Uppsala är också Sveriges största kulturnatt.

Uppsala kommuns kulturnämnd ansvarar sedan 1989 för kulturnatten och Destination Uppsala samordnar evenemanget sedan 2011.

Destination Uppsala ansvarar för övergripande samordning, invigning, planering, information till arrangörer, sponsorsavtal, marknadsföring, press, ansvar för webbinformation samt utvärdering och planering inför kommande år.

Alla är välkomna att delta med ett kulturevenemang.

Planeringen och arbetet med kulturnatten och dess arrangörer sker i samråd med polisen, socialtjänsten, brandförsvaret, miljö- och hälsoskyddsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, fastighetsägare samt Upplands lokaltrafik. Utvärdering och uppföljning sker alltid med ovan nämnda aktörer efter kulturnatten.

 

KulturNatten är ett diplomerat Miljömärkt Event av Håll Sverige Rent, vilket vi är enormt stolta över! Läs mer om diplomeringen på: https://www.hsr.se/miljomarkt-event

 

 

Gubben -KulturNattens logotype

Känner ni igenom honom? Han har hängt med från början. Konstnären är Ulf Lundkvist, som också skapat seriefiguren Assar. Gubben utgör tillsammans med den underliggande texten, som skapats av Leon Zetherström, kulturnattens logotyp.

seriestrip-till-web

 

Logotypen är fri att använda i ditt material till KulturNatten. Kontakta oss på kulturnatten@uppsala.se så skickar vi den till dig.

 

Vill du annonsera i årets programtidning som går ut med UNT den 7 september?
Läs mer här: Annonsera i KulturNattens programbilaga