Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Jag godkänner

Behandling av personuppgifter

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Destination Uppsala behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Via Kulturnatten Uppsalas hemsida samlar vi in anmälningar och publicerar programpunkter inför evenemanget. Destination Uppsala är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in via Kulturnatten Uppsalas hemsida.

För att kunna administrera de anmälningar vi får in från arrangörer behöver vi behandla följande personuppgifter:

  • Namn på kontaktperson till försäljare/arrangör
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Namn på organisation/företag
  • Organisationsnummer (personnummer för enskilda firmor)
  • Adress (företagets adress, hemadress eller hyrd lokal)
  • Adress till alla som ska faktureras (företagsadress eller adress till privatpersoner)
  • Information om F-Skattsedel

Syftet med behandlingen är att samla in programpunkter från de arrangörer och försäljare som anmäler sig till Kulturnatten Uppsala. Personuppgifterna behandlas med stöd av allmänt intresse.

Arrangörsregister

Vi kommer även att spara uppgifter i ett arrangörsregister. Syftet med detta register är att vi, vid behov, ska ha en möjlighet att  hänvisa arrangörer som kontaktar oss till andra arrangörer. Detta görs bara om du på förhand samtyckt till personuppgiftsbehandlingen genom att kryssa i en samtyckesruta i samband med anmälan.

Mottagare av personuppgifterna

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med en tredje part och dina uppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES, ett så kallat tredje land eller internationell organisation i GDPR:s mening. Eftersom Destination Uppsala är ett kommunalt bolag så blir uppgifter som skickas till oss i regel allmänna handlingar. Dina uppgifter kan därmed komma att lämnas ut om vi får en begäran enligt offentlighetsprincipen, såvida inte uppgifterna bedöma omfattas av sekretess.

Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlagen. De kommer att gallras den 30 november årligen.

Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse eller radering av personuppgifterna. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, eller invända mot behandlingen. Slutligen har du rätt till dataportabilitet. Dina personuppgifter kommer inte att bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Rätten att återkalla ett samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandling kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du gör det kommer vi inte längre behandla personuppgifter för de ändamålen. Dock behöver vi fortfarande följa arkivlagstiftning vilket gör att vi eventuellt inte kan radera uppgifterna.

Har du några frågor eller synpunkter?

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, är du välkommen att kontakta oss på kulturnatten@uppsala.se. För klagomål på vår personuppgiftshantering har du även rätt att vända dig till Datainspektionen. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud genom att maila dso.destinationuppsala@jpinfonet.se.

Rätten att rikta klagomål?

Om du inte anser att dina klagomål tillgodoses av oss har du en rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen. Du når myndigheten på datainspektionen@datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Om ni vill komma i kontakt med oss direkt med frågor om personuppgiftsbehandlingen så kan ni göra det genom att maila oss på följande e-mail adress: kulturnatten@uppsala.se.