Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Jag godkänner

Information till dig som arrangör

Kulturnatten samordnas av Destination Uppsala på uppdrag av Uppsala kommuns kulturnämnd och ansvarar för marknadsföring, trycksaker, programinformation, vissa tillstånd, samt invigning. Arrangören ansvarar praktiskt, juridiskt och ekonomiskt för egna evenemang.

Tänk på att du ibland måste söka tillstånd för eller åtminstone informera olika myndigheter om ditt arrangemang.

  1. Polistillstånd för kulturnattens utomhusaktiviteter och tillstånd att använda kommunal mark söks av Destination Uppsala. Destination Uppsala fördelar sedan platserna gentemot arrangörerna. OBS! För att ditt evenemang ska komma med i polistillståndsansökan behöver vi din anmälan senast den 3 juni.

  2. Särskilda villkor gäller för disponering av offentlig plats.

Kontakta kulturnatten@uppsala.se

  1. Tillstånd att sälja och servera alkoholhaltiga drycker söks hos Tillståndsenheten.

Kontakta Tillståndsenheten på telefonnummer: 018-727 00 00,

E-post: serveringstillstand@uppsala.se

Kontakta även tillståndsenheten vad gäller tillstånd för lotterier.

  1. Musikunderhållning och matservering utomhus.

Kontakta Miljöförvaltningen på telefonnummer: 018-727 43 04. Måndag-torsdag 09:00-11:00

E-post miljoforvaltningen@uppsala.se  

  1. Vissa utomhusarrangemang kräver ordningsvakter. Detta åläggs av polisen vid tillståndsgivande och meddelas arrangören av projektledning.

Dessa ordningsvakter bokas och betalas av arrangören själva.

  1. Särskilda villkor och ordningsföreskrifter gäller för danstillställning inomhus

Kontakta Polismyndigheten på telefonnummer: 114 14

  1. För allmänna tillställningar både utomhus och inomhus är brandskyddet av största vikt. Kontrollera lokalens brandskydd, utrymningsvägar, samt det maximala antal personer som får vistas i lokalerna.

Lokaler som normalt inte används för offentlig verksamhet skall genomgå besiktning utförd av brandförsvaret minst en månad innan arrangemanget. Kontakta Brandförsvaret för besiktning.

 

Några grundregler för samlingslokaler (fler än 50 personer)

Det skall finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar, ej blockerade eller låsta. Dessa skall vara tydligt märkta enligt svensk standard. Utgångsdörrarna får ej vara för smala – en meters dörrbredd, dörren ska vara utåtgående och vara minst 120 cm bred om fler än 150 personer vistas i lokalen. Antalet personer i lokalen skall ej uppgå till fler än en person per kvadratmeter, om lokalen är möblerad. På ett dansgolv kan det få vara två personer per kvadratmeter. Ovanstående åvilar enligt räddningstjänstlagen ägaren och innehavaren till lokalen.

Utomhusarrangemang såsom scener, tält med mera placeras så att avståndet till närmaste husfasad är minst 6 meter så att framkomligheten för räddningstjänstens fordon ej hindras. Vägar spärras av så att de med enkla handgrepp går att göra körbara med räddningstjänstens fordon.

Marschaller måste placeras i behållare och får ej stå lösa på marken. Efter varje aktivitets avslutande skall brännbart material såsom avfall eller delar av tält, scen m.m. avlägsnas.

BRANDFÖRSVARET lämnar gärna upplysningar om lämpligt användningssätt för lokaler m.m. Kontakta Brandförsvaret på tel. 018-727 30 00. E-post: brandforsvaret@uppsala.se

Kulturnatten samordnas av Destination Uppsala på uppdrag av Uppsala kommuns kulturnämnd. Vi ansvarar för marknadsföring, trycksaker, programinformation, vissa tillstånd, invigning samt andra egna arrangemang.

Arrangören ansvarar praktiskt, juridiskt och ekonomiskt för sina arrangemang. Kontakta oss för vidare upplysningar.

Anmälan för medverkan och utomhusaktiviteter och programtext, lokalfrågor, frågor om artistmedverkan, pressmaterial, affischer med mera.

E-post: kulturnatten@uppsala.se

Anmälan görs här på hemsidan.

Programmet publiceras på www.kulturnatten.se löpande, med start under sommaren.